Administrator danych osobowych -
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie -
reprezentowany przez dyrektora Marię Łazugę
informuje o zmianie inspektora danych osobowych.
Inspektorem jest pani Małgorzata Kociniak,
Kontakt do JODO
iod@sp8.belchatow.plDruki do pobrania w zakładce - ZASADY NABORU UCZNIÓW SP 8
„Spotkanie z Janem Brzechwą” – SZKOLNE OBCHODY DNIA PATRONA - Pobierz

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - Pobierz

 

Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021 r.


w Szkole Podstawowej nr 8 dla uczniów klas I-III

 

1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły, opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.    Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się  korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

4.    Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą  do przestrzeni wspólnej szkoły. Wychowawcy przejmuje dzieci przy wejściach do szkoły.

5.    Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6.    W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust                             i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.    Zapewniamy szybki, skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia, kontakt  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8.    Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowujemy ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Posiadamy termometr bezdotykowy.

9.    Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 

10.        Ustalamy  indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy

-      uczniowie przychodzą do szkoły o następujących godzinach i realizują plan lekcji przekazany przez  wychowawcę za pomocą e-dziennika:

 

WEJŚCIE A

7.40

7.45

7.50

KLASY

KLASY

KLASY

I a – balkon

I b

III b

III c

III a - balkon

0 a – balkon

0 b

II a

II b

 

WEJŚCIE B

7.40

7.50

KLASY

KLASY

I c

I d

III d

III e

II c

II d

 

Ze względu na reżim sanitarny i ograniczenie przebywania uczniów

w przestrzeni wspólnej szkoły następuje zmiana zakończenia zajęć lekcyjnych

w klasach I-III według następującego harmonogramu:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

_

_

_

2d

_

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

1a

1d

3b

1a

1c

1b

1d

1b

1c

3b

1a

1c

2a

11.35

11.35

11.35

11.35

11.35

3a

3c

3e

1b

1d

3c

2a

3a

2a

2c

3d

2b

2c

3a

3c

11.40

11.40

11.40

11.40

11.40

_

 

2c

3d

2b

3d

2b

3e

2d

3b

3e

12.35 

12.35

12.35

12.35

12.35

1c

 2d

3d

2a

2d

1a

1c

3c

3a

3c

1b

1d

3d

12.40

12.40

12.40

12.40

12.40

2a

2c

2b

3e

2c

3b

1a

1d

_

12.45

12.45

12.45

12.45

12.45

1b

2b

3a

3b

2d

3e

_

_

 

11.        Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 

Sala

Klasa

Wychowawca

38 a

1a

Anna Szczucka 

39 a

0a

Katarzyna Woźniak - Kopek

40 a

3a

Beata Młodzik

38

1c

Joanna Makowska

50

2c

Monika Gawron

39

0b

Magda Łaczkowska

19

2a

Dorota Pawłowska

40

1b

Anna Skóra

43

2b

Magdalena Kaczor

51

3d

Małgorzata Kruk

36

1d

Małgorzata Kwiecień

47

3c

Maria Lelicka

36 a

3e

Paulina Pietrowicz

20

2d

Ewa Węglewska

35

3b

Dorota Malarska

 

12.        Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13.        Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

14.        Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30  , w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

 

 

Odbiór dzieci odbywa się 5 minut później sprzed budynku szkoły.

 

Planujemy na luty…

1.

Początek II półrocza

01.02.2021 r.

2.

Zabawa karnawałowa w klasach 0 - III

03.02.2021 r.

3.

Nagranie filmu promującego szkołę

03.02.2021 r.

4.

Próbne egzaminy ósmoklasisty

03 - 05.02.2021 r.

5.

Rekrutacja do klas 0 i I

Od 08.02.2021 r.

6.

Tłusty Czwartek

11.02.2021 r.

7.

Walentynki

12.02.2021 r.

8.

Pokaz sztuki walki Aikido

16.02.2021 r.

9.

Zdjęcia klasowe 2021

22 - 23.02.2021 r.

10.

Szkolne Obchody Dnia Patrona

 Konkurs wokalny - etap klasowy

 Luty 2021 r.

11.

Szkolne Obchody Dnia Patrona

 Konkurs recytatorski - etap klasowy

Luty 2021 r.

12.

Szkolne Obchody Dnia Patrona

 Konkurs plastyczny - etap klasowy

Luty 2021 r.

13.

Szkolne Obchody Dnia Patrona

Konkurs literacki - etap klasowy

Luty 2021 r.

14.

Szkolne Obchody Dnia Patrona

Interpretacja wiersza - etap klasowy

Luty 2021 r.

Nasz pierwszy bal w szkole

16 lutego 2021 r. w klasie I d odbył się wspaniały bal. Radośnie tańczyło dziesięć par...

Bal Karnawałowy grupy 0b

W czwartek 11 lutego w grupie Ob odbył się bal karnawałowy. Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany przez uczniów. Tego dnia nasza klasa zmieniła się w piękną salę balową przystrojoną serpentynami oraz kolorowymi balonami wykonanymi przez dzieci. Zjawiskowy wygląd sali wprowadził naszych milusińskich w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w piękne, kolorowe stroje bawiły się wyśmienicie przy dźwiękach muzyki. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, maluchy z żalem opuszczały szkołę. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pociech do pierwszego takiego balu w szkole.

M.Łaczkowska, K. Pęciak

Bal Karnawałowy grupy 0a

Bajkowo, wesoło i tanecznie było na Balu Karnawałowym grupy 0a. Od samego rana kolorowe stroje dzieci zapowiadały wyjątkowy Tłusty Czwartek. Pięknie przystrojona przez dzieci sala lekcyjna zamieniła się w balową. Kolorowe balony, serpentyny dodały jej uroku. Dominowała muzyka znana z filmowych hitów kinowych dla dzieci, ale nie brakowało też przebojów dyskotekowych. Wróżki, księżniczki, kotek, Batman, Harry Potter, Superman, piraci i inni bawili się w najlepsze, uczestnicząc również w grach i konkursach. Wychowawczynie grupy także przywdziały karnawałowe stroje, czym sprawiły dzieciom wiele uśmiechu. Na Balu gościliśmy Panią Dyrektor naszej Szkoły - Marię Łazugę, a na zakończenie nasi wychowankowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, potwierdzające ich udział w zabawie, które wraz ze zdjęciami będą bez wątpienia doskonałą pamiątką z pierwszego, szkolnego Balu Karnawałowego uczniów klasy 0a. Nauczyciele prowadzący grupę składają podziękowania Rodzicom za fantastyczne, kolorowe przebrania przygotowane dla dzieci oraz pomoc w zorganizowaniu Balu.

Katarzyna Woźniak-Kopek, Karolina Prokop

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

9 lutego klasa 3b uczestniczyła w zajęciach prowadzonych online na platformie Microsoft Teams przez panią nadkom. Sylwię Maros. Pani nadkomisarz przypomniała dzieciom o ostrożnym i odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu. Wskazała też wiele pozytywów korzystania z zasobów stron internetowych. Szczególnie teraz, gdy z powodu pandemii nie można uczestniczyć w różnych spotkaniach, a dzięki Internetowi można się widzieć i słyszeć, czego dowodem są chociażby zajęcia zdalne.

Wychowawca kl. 3b – Dorota Malarska

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!” prozdrowotny projekt grupy 0a

Uczniowie grupy 0a od listopada 2020r. uczestniczą w 11 edycji ogólnopolskiego, prozdrowotnego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy. Program ma za zadanie upowszechnienie wiedzy wśród jego uczestników w zakresie wyrobienia prozdrowotnych postaw i nawyków, pozwalających cieszyć się lepszym zdrowiem, samopoczuciem i dłuższym życiem. Właśnie dobiega końca pierwszy, jesienny etap tegorocznej edycji projektu. W ostatnich miesiącach dzieci z grupy 0a nauczyły się rozpoznawać oraz nazywać warzywa i owoce, rozróżniać ich smak oraz dowiedziały się jakie wartości odżywcze niesie za sobą ich spożywanie. Nie zapomnieliśmy przy tym o wsparciu zdrowego odżywiania przez ćwiczenia i ruch, które dodatkowo wpływają na zdrowy styl życia. Dzieci nauczyły się rozróżniać zdrowy styl żywienia, oparty na owocach i warzywach od tego mniej przyjaznego dla naszego organizmu, którego podstawowymi składnikami diety są produkty wysokosłodzone. Hasła „Od dziś zamiast słodyczy jemy owoce i warzywa!” oraz „Zamiast słodkich napojów pijemy wodę!” towarzyszą nam każdego dnia, wyznaczając zdrowy trend odżywiania, oparty na naturalnej różnorodności posiłków, w których główne role odgrywają warzywa, owoce, zdrowe białko, oczywiście w odpowiednich proporcjach. Nasi uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w konkursach plastycznych, przygotowując rysunki „Jem owoce i warzywa” oraz reklamę „Zdrowych słodyczy”. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, która pozwala wyrobione postawy i zachowania zapisać trwale w pamięci dziecka. Aby wzmocnić przekaz idei projektu, również rodzice dzieci uczniów grupy 0a, zostali zaproszeni do grona jego uczestników, wspierając ich w dbaniu o odpowiednią dietę, ograniczenie spożywania słodyczy i fast foodów jak i również zaangażowanie się w rozwój aktywności ruchowej dziecka, pozwalającą na właściwy rozwój organizmu.

Katarzyna Woźniak-Kopek, Karolina ProkopŻyczenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie...
W dniu Waszego Święta pragniemy
złożyć Wam najlepsze życzenia,
aby radość i pomyślność towarzyszyły
każdego dnia, a zdrowie służyło
przez długie lata - aż do końca świata!

Dzieci i Wychowawcy grupy 0a

Z najlepszymi życzeniamiUwaga uczniowie klas 8-ych i ich rodzice!

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2020/21
Z uwagi na sytuację pandemiczną, aż do jej ustania Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełchatowie proponuje:
DLA UCZNIÓW :
- porady edukacyjne, informacje zawodowe – telefoniczne lub on - line z doradcą zawodowym wyznaczonych godzinach pracy doradcy zawodowego : wtorki g. 12.00 – 14.00 adres: doradca.ppp.belchatow@gmail.pl, tel. 44 632 28 74,
- indywidualne diagnozy predyspozycji zawodowych ( dla uczniów do 18 r.ż. na wniosek rodziców) – poniedziałki, godz. 14.15 – 15.45 i 16.15 – 17.45 (godziny spotkań ustalane są w sekretariacie tel. 44 632- 28 - 74),
- teleporadnictwo – analiza wyników ankiet predyspozycji nadesłanych drogą elektroniczną (testy predyspozycji wykonane przez uczniów i przesłane do doradcy) + rozmowa telefoniczna/ chat w formie konsultacji celem ukierunkowania w wyborze ścieżki kształcenia: szkoły (kierunku lub profilu kształcenia) i zawodu,
- udostępnianie uczniom na ich prośbę informacji o szkołach i uczelniach wyższych, materiałów informacyjnych, filmów, opisów zawodów i innych informacji na ich prośbę,
DLA RODZICÓW:
- indywidualne diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów (dla uczniów do 18 r.ż. na wniosek rodziców) – poniedziałki, godz. 14.15 – 15.45 i 16.15 – 17.45 (godziny spotkań ustalane są w sekretariacie tel. 44 632- 28 - 74),
- wspomaganie rodziców w ramach szkolenia: ”Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej” – zgłoszenia na adres e.zielinska@pppbelchatow.pl, - udzielanie informacji i porad rodzicom uczniów zainteresowanych podjęciem dalszego kształcenia na kolejnych poziomach edukacji (adresy szkół, kierunki kształcenia, kryteria naboru, warunki kwalifikacji, charakterystyki kierunków i wymagania zawodowe),
- konsultacje telefoniczne lub osobiste z doradcą zawodowym w wyznaczonych godzinach pracy doradcy zawodowego : wtorki w godz. 12.00 – 14.00, tel. 44 632 28 74,
- udzielanie porad edukacyjnych i informacji zawodoznawczych zainteresowanym rodzicom uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej – aktualny adres: doradca.ppp.belchatow@gmail.pl

,, FERIE BEZ NUDY”

Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbywają się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin. Ferie z TVP
Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu!
Więcej informacji
Akcja „Ferie bez nudy”
Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Łódzki Kurator Oświaty z wizytą w Ósemce

Dnia 15 grudnia 2020r. Naszą szkołę odwiedził łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer wraz z wiceprezydentem ds. oświaty Łukaszem Politańskim oraz dyrektorem wydziału oświaty Panią Elwirą Antońską. Po wizycie Kurator docenił, że Bełchatów stawia na kreatywność, innowacyjne metody nauczania, doposażenie w nowoczesne zaplecze techniczne, zorganizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym, Kuratorium Oświaty w Łodzi, kadrą pedagogiczną i rodzicami stajemy się „szkołą marzeń” dla naszych uczniów i tworzymy społeczność dydaktyczną – powiedziała Maria Łazuga dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
Celem przystąpienia do konkursów: „Now@ Szkoła”, Ekopracowania „Śladami przyrody - lawendowa uprawa w ósemce”, „Aktywna tablica”, „Rządowy Program Wspierania Czytelnictwa” było podniesienie jakości procesu edukacyjnego oraz doposażenie placówki w nowoczesne zaplecze techniczne. Dzięki doposażeniu nauka staje się bardziej przyjazna, oparta na doświadczeniach, na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności i wiedzy.

Dzięki nowoczesnej sieci komputerowej w całej placówce jest dostęp do Internetu i od 1 wrześnie 2019 roku funkcjonuje dziennik elektroniczny. Szczególne to podniosło jakość edukacji, a w trudnych czasach pandemii stało się nieocenionym źródłem kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Bartnicka w imieniu rodziców wypowiada się pozytywnie o e-dzienniku. Dodaje, że rodzice mają pełną wiedzę i kontrolę nad edukacją swoich dzieci oraz ciągły kontakt z nauczycielami. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły, wspierają jej działania oraz doposażają pracowanie w nowoczesny sprzęt audiowizualny, dywany i meble. Współpraca z rodzicami jest dla nas niezwykle cenna i ważna, ale i motywuje do dalszej pracy na rzecz uczniów i placówki – podkreśla dyrektor SP8
Wszystkie Nasze działania wspierają włodarze miasta finansując między innymi modernizację oświetlenia na bardziej nowoczesne i ekologiczne, wybudowanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych, remonty sal lekcyjnych, zakup sprzętu komputerowego i sportowego.
Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym będzie dokładała wielu starań by utrzymać jakość edukacji w placówce przez kolejne lata.

„Szkolny Konkurs Geograficzny „PALCEM PO MAPIE ... Azji” ”

Tegoroczna jesienna edycja Szkolnego Konkursu Geograficznego „PALCEM PO MAPIE …” odbyła się w zmienionej formie, co podyktowane zostało zmianą systemu nauczania ze stacjonarnego na zdalny.
Szkolny Konkurs Geograficzny „PALCEM PO MAPIE…”, który tym razem sprawdzał umiejętność posługiwania się mapami Azji przeprowadzony został online w dniu 17 grudnia 2020r. Wzięło w nim udział 13 uczniów z klas VII i VIII naszej szkoły, w tym odpowiednio:
• 5 uczniów z klas VII,
• 8 uczniów z klas VII.


Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Barbara Komar 8c
II miejsce – Magdalena Jończak 7e
III miejsce – Aleksandra Kubik 8d
Na kolejną edycję konkursu zapraszamy już wiosnę.

„Jest taki dzień”

W tym trudnym czasie gdy pandemia ograniczyła nam spotkania, uczniowie naszej szkoły z okazji Świat Bożego Narodzenia wzięli udział w projekcie „Jest taki dzień”, który wchodzi w skład akcji „Razem na Święta”.Koordynatorkami projektu były katechetki Katarzyna Bujacz oraz Paulina Maruszewska.
Każda klasa miała do wykonania następujące zadania:
Uczniowie klas 0-II zaprezentowali po jednej dowolnej kolędzie lub pastorałce. Najchętniej przez dzieci śpiewanymi utworami były: „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulaj, że Jezuniu”, „Hej kolęda, kolęda!”, „Wśród nocnej ciszy”, „Był Pastuszek bosy”, „Ja do Ciebie mały Jezu”


Dzieci klas III wykonały szopkę betlejemską z dowolnych materiałów.

Klasy IV i V na kartce z motywem świątecznym ułożyły swoje bożonarodzeniowe życzenia.

Uczniowie klas VI wykonali prezentacje multimedialna o symbolach i tradycjach Świat Bożego Narodzenia.
Prezentacja- Pobierz

Prezentacja- Pobierz

Uczniowie klas VII zaprezentowali kolaż pt:”Moje Święta Bożego Narodzenia”

Uczniowie, którzy wzięli w udział projekcie wykazali się sporym zaangażowaniem i dużą pomysłowością, aby jak najpiękniej zaakcentować czas świąteczny. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i życzymy radosnych oraz błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

,,SZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY”

Jak co roku o tej porze został rozstrzygnięty konkurs bożonarodzeniowy . Konkurs został zorganizowany w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy I - ,,Ozdoba bożonarodzeniowa”
- klasy II - ,,Najpiękniejsze życzenia świąteczne”
- klasy III - ,,Bożonarodzeniowa prezentacja”.
Jury przy ocenianiu prac brało pod uwagę pomysłowość i oryginalność pracy, dekoracyjność i kolorystykę, stopień trudności wykonania i dobór materiałów.
W kategorii ,,Ozdoba bożonarodzeniowa” przyznano nagrody:
- klasa I a – Eliza Kieruzel, Maja Wejder
- klasa I c – Norbert Daniłowicz, Zuzanna Mądrzak
- klasa I d – Oliwier Białkowski, Julia Sicińska
oraz wyróżnienia:
- klasa I a – Marcel Baliński, Maja Gaik, Mieszko Kabziński, Brajan Słomian
- klasa I c – Maria Galoch, Lena i Jakub Leszczyńscy, Zofia Pełka, Hanna Siedlarek
- klasa I d – Magdalena Kowalczyk, Franciszek Komór, Emilia Krzysiak, Agata Oster.
W kategorii - ,,Najpiękniejsze życzenia świąteczne” przyznano nagrody:
- klasa II a – Pola Błaszczyk
- klasa II d – Milena Kliks
oraz wyróżnienia:
- klasa II a – Lena Gudajczyk, Kaja Niewierska
- klasa II b – Lidia Króliczak, Maciej Węgrzyński.
W kategorii - ,,Bożonarodzeniowa prezentacja” przyznano nagrody:
- klasa III b – Aleksandra Melka
- klasa III d – Judyta Jaros
oraz wyróżnienia:
- klasa III b – Maria Jasińska, Wiktoria Sowa
- klasa III d – Szymon Węglewski.
Wszystkie prace były piękne i wyjątkowe. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają dyplomy.

Jury: Małgorzata Kwiecień Joanna Makowska Anna Szczucka

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów

Akcja charytatywna Samorządu Uczniowskiego i Pedagogów szkolnych

Akcja charytatywna Samorządu Uczniowskiego i pedagogów szkolnych zakończyła się sukcesem. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej corocznej akcji I Ty możesz zostać świętym Mikołajem. W tym szczególnie trudnym roku wsparcie ze strony naszych uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki Państwa ofiarności i hojności pomocnikom świetego Mikołaja udało się przygotować kilkadziesiąt paczek z prezentami, słodyczami oraz produktami spożywczymi. Wszystkie paczki trafią w ręce naszych podopiecznych wychowanków.
Zamknięcie nas w domach nie zamknęło naszych serc, wręcz przeciwnie.
Staliśmy się jeszcze bardziej otwarci na drugiego człowieka zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez co, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu życzenia zdrowia, miłości, radości i rodzinnego ciepła na nadchodzące świąteczne dni.

Samorząd Uczniowski

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

W tych trudnych dla nas czasach, który wymaga od wszystkim mobilizacji i współpracy podczas zawieszenia zajęć w szkołach z powodu koronawirusa COVID– 19 Rzecznik Praw Dziecka w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży uruchomił bezpłatny
Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12
oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy
Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

Uczniowie klasy 2b realizują międzynarodowy projekt edukacyjny "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki". Główne cele projektu to rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, integracja zespołu klasowego. W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/202, a także jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Właśnie zakończyliśmy realizację I modułu międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.
Książka, którą wybraliśmy do I modułu to „Drzewo do samego nieba" Marii Terlikowskiej. Wykonaliśmy: drzewo czytelnicze, plakat mówiący o tym, że warto czytać książki oraz o tym, by chronić lasy. Uzupełniliśmy lekturniki, stworzyliśmy własne chmurki Tosie, poznaliśmy rodzaje lasów, budowę drzew, oglądaliśmy filmy edukacyjne oraz wybraliśmy się na wycieczkę do pobliskiego parku. Bawiliśmy się wyśmienicie i czekamy z niecierpliwością na moduł zimowy. A oto efekty naszej pracy:

"Mikołajkowa Olimpiada"

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, OLIMPIADZIE W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH. Ze względu na pandemię edycja tegoroczna różniła się od poprzednich. Jednak udało się przenieść wyjątkową atmosferę tej imprezy do naszej szkoły. Uczniowie podzieleni na trzy grupy po intensywnej rozgrzewce przy dźwiękach piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”, przystąpili do konkurencji, wśród których pojawiły się między innymi: bieg z woreczkiem ryżu na głowie, rzut do celu, sadzenie ziemniaków czy wyścig z plastikową butelką.
Wspólne zabawy dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych to doskonały czas na naukę wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia oraz empatii. Sportowym zmaganiom towarzyszył głośny doping. Nie zabrakło oklasków, okrzyków, ale i świątecznego akcentu. Uczestników odwiedził Św. Mikołaja, który wraz ze swoimi pomocnicami poprowadził olimpiadę.
Zwieńczeniem zmagań sportowych było wręczenie wszystkim uczestnikom medali oraz słodkich upominków.Wizyta górnika w grupach 0a i 0b

04 grudnia obchodzimy „Dzień Górnika”. Z tej okazji dla grup zerówkowych zostało zorganizowane spotkanie z górnikiem KWB Bełchatów. W dobie pandemii Covid – 19 spotkanie to odbyło się on – line. Pan Michał Gajewski opowiedział dzieciom o pracy górnika w kopalni węgla brunatnego.
Pokazał i szczegółowo omówił strój galowy. Następnie udzielał odpowiedzi na pytania dzieci.
Z tej okazji wszystkim górnikom życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Dziękujemy serdecznie za połączenie i zapraszamy za rok.

Karolina Prokop

Wizyta Świętego Mikołaja w grupie 0a

Mikołajki, to magiczny dzień dla każdego dziecka. Wychowankowie klasy 0a specjalnie przygotowywali się na wizytę Świętego Mikołaja. Okolicznościowe wierszyki, piosenki, pięknie przystrojona sala stworzyły wyjątkową oprawę tego dnia. W piątek 4 grudnia, mimo braku śniegu oraz mimo ograniczeń związanych z pandemią, Święty Mikołaj zapukał do okien naszej sali lekcyjnej, zostawił specjalny list oraz prezenty dla dzieci, doceniając ich dotychczasową pracę i przygotowania do tego szczególnego dnia! Radości dzieci nie było końca.

Odwiedziny Świętego Mikołaja

Dnia 4 grudnia uczniów z klasy 0b odwiedził Święty Mikołaj. Był to długo wyczekiwany dzień przez dzieci, które cały rok ciężko pracowały, aby właśnie dziś się z Nim spotkać. Mikołajowi bardzo się spieszyło więc tylko zostawił prezenty pod choinką, a dzieci wchodząc do klasy usłyszały jedynie magiczne "Ho, ho, ho"... Nasi milusińscy ucieszyli się z cudownych prezentów i z wypiekami na twarzy dziękowali Mikołajowi.

Międzyszkolny konkursu „Alkohol…? To nie dla mnie!!!” rozstrzygnięty.

Uczennice naszej szkoły wzięły udział w międzyszkolnym konkursie profilaktycznym „Alkohol…? To nie dla mnie!!!” organizowanym przez ZSP nr 9 w Bełchatowie. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości alkoholu, pobudzenie aktywności do poszukiwania własnych wartości, wykorzystanie swojej wiedzy w pracy twórczej.
A oto wyniki Naszych uczestniczek :
II miejsce w konkursie zajęła
Aleksandra Kubik 8d
Wyróżnienia otrzymały: Ernestyna Mastalerz 7d
Amelia Michalska 7e
Paulina Ressel 8d
Maria Stasiak 7a
Gratulujemy !ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W grupie 0a z tej okazji zajęcia pokazowe przeprowadziła Pani Patrycja Szulada. Dzieci zapoznały się z historią święta, przypomniały sobie nazwy wszystkich misiów występujących w bajkach oglądając prezentację multimedialną. Przy piosence „Niedźwiadek” utrwaliły kierunki w przestrzeni. Następnie nauczyły się pięknie układu ruchowego do zabawy muzycznej „Misie dwa”. Na zakończenie rozwiązywały quiz o bajkach, w których występują misie. W nagrodę za wspaniałą zabawę wszystkie dzieci otrzymały misiowe medale.

„Akcja „I Ty możesz zostać Świętym”

Listopad to miesiąc bardzo wyjątkowy, poświęcony on jest zmarłym z naszych rodzin czy też bliskich,którzy są dla nas ważni. Nie zapominać jednak możemy, że w tym miesiącu podkreślamy pamięć tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze przez Kościół - Święci i Błogosławieni. Katechetka p. Paulina Maruszewska zorganizowała akcję pt;”I Ty możesz zostać Świętym”. Akcja polegała na przebraniu się za Świętego lub Błogosławionego. Można było się przebrać za, swojego patrona czy też namalować pracę plastyczną – portret świętego. Do akcji można było zaangażować swoich bliskich. Uczniowie chętnie w akcji wzięli udział i chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem że najważniejszym świętym jest Święty Mikołaj:) Biskup, który swój majątek przekazał na pomoc biednym a w szczególności dzieciom.

„Szkoła pamięta”

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzeń historycznych. Uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby pamięci o bohaterach szczególnie związanych z historią naszego regionu.
Społeczność szkolna w szczególny sposób włączyła się w to przedsięwzięcie, upamiętniła naszych lokalnych bohaterów, honorowych obywateli ważne uroczystości patriotyczne oraz Dzień Zaduszny, który podkreśla charakter akcji.
Wyeksponowane zostały ważne osoby dla naszego miasta, uroczystości patriotyczne oraz miejsca. Dzień Zaduszny również został zaakcentowany. Pamiętając o zmarłych nie tylko porządkujemy groby i zapalamy znicze, kładziemy kwiaty, ale ofiarowujemy za nich swoją modlitwę, pamiętając o wszystkich zmarłych nie tylko z naszych rodzin.
W pracach uczniów zauważymy postacie, które w szczególny sposób są dla naszego miasta ważne.
W ramach Akcji uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami wykonali wiele zadań, które były wyrazem ich pamięci o tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej np.: prace plastyczne, prezentacje multimedialne czy projekty fotograficzne.
Galeria prac:

Nad akcją czuwały Paulina Maruszewska i Katarzyna Bujacz.

„Jesień w obiektywie”

W październiku zorganizowany został szkolny konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 0 – III. Wpłynęły 33 przepiękne prace, ukazujące piękno otaczającej nas przyrody. Jury miało bardzo trudny wybór, jednakże bo burzliwych naradach wyłoniono zwycięzców.
I miejsce
Mateusz Hochman kl. III e
Brajan Słomian kl. I a
Patryk Kola kl. II b
II miejsce
Maja Gaik kl. I a
Zofia Torz kl. I b
Magdalena Michalak kl. II c
III miejsce
Wojciech Łęgowiak kl. III e
Pola Oremus kl. III a
Antoni Lorencki kl. III a
Wyróżnienie
Martyna Kowalczyk kl. II c
Gratulujemy!
Fotografie zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na głównym holu szkoły.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Organizatorzy: K. Boczkiewicz, M. Gawron, M. Kaczor

„Szkoła do hymnu”

"Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”).
Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie również w tym roku włączyła się do akcji. We wtorek 10 listopada o godzinie 11.11. zaśpiewaliśmy Hymn. Odziały przedszkolne w szkole odśpiewały "Mazurek Dąbrowskiego", pozostali uczniowie ze względu na naukę zdalną połączyli się za pomocą aplikacji Teams i śpiewali hymn w formie on-line. Choć w szkole nie odbył się uroczysty apel to chcą upamiętnić wspaniałą postawę Polaków, walczących bohatersko o niepodległość, pani Ewa Bieniek, przygotowała prezentację, którą nauczyciele zaprezentowali swoim uczniom w czasie lekcji wychowawczych.

Grupa 0a na pamiątkę 11 listopada

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego co roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Niepodległości. Dzieci z Grupy 0a na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, przygotowały piosenkę pt. „Od morza aż do Tatr”, aby pokazać jak ważna i piękna jest, nawet dla małych Polaków ich ojczyzna. Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci.
Słowa: Monika Kluza Muzyka: Mateusz Kluza Utwór pochodzi z płyty: „Polski maraton artystyczny”

Karolina Prokop i Katarzyna Woźniak-Kopek

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie - Pobierz

UWAGA
Od 26 października dla uczniów klas 0-3 uczęszczających na obiady, posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej wg. dotychczasowych zasad. Natomiast dla uczniów klas 4- 8, którzy przeszli na nauczanie zdalne, płatność za obiady z ostatniego tygodnia października zostanie przepisana na kolejny miesiąc.

Ślubowanie i Pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Dnia 22.10.2020 r. w zmienionej formule i z zachowaniem reżimu epidemiologicznego odbyło się Ślubowanie i Pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie. W uroczystości wziął udział Poczet Sztandarowy naszej szkoły, a uczniowie z powagą i dostojnie odśpiewali Hymn Polski. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie w obecności swoich wychowawców i dyrekcji szkoły. Na pełnoprawnych uczniów naszej społeczności zostało przyjętych 83 wychowanków, którzy będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zdobywać wiedzę i pogłębiać umiejętności w czterech oddziałach. Nad szkolną edukacją będą czuwały nauczycielki: pani Anna Szczucka, pani Anna Skóra, pani Joanna Makowska, pani Małgorzata Kwiecień. Motywem przewodnim tegorocznej uroczystości były pory roku. Każda klasa zaprezentowała swoją, a nawiązaniem do barw były kolorowe wstążki, pociąg pór roku, balony i „magiczny ołówek”, którym pani dyrektor Maria Łazuga dokonała pasowania. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątki ufundowane przez Rodziców oraz upominki z Organu Prowadzącego – miasta Bełchatowa. Dyrektor szkoły życzył Uczniom samych sukcesów, Rodzicom i Opiekunom dumy i zadowolenia, a Nauczycielom wytrwałości, cierpliwości oraz satysfakcji zawodowej. Był to uroczysty i odświętny dzień, który na długo zapadnie w pamięci.

Ślubowanie i Pasowanie klasy 1 aŚlubowanie i Pasowanie klasy 1 bŚlubowanie i Pasowanie klasy 1 cŚlubowanie i Pasowanie klasy 1 d

Książki kochają każdego ...

N,,Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając.”
( C. Funke )

Nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Empik - 1000 powodów, by czytać. Dzieci klas 1 i 2 stworzyły plakat na podstawie książki E. Zubrzyckiej ,,O zajączku Filipie, który że strachu dokonał wielkich czynów”. Ta historia nauczyła nas, że wiara w siebie może pokonać największy strach i uratować przyjaciela. Nagrody otrzymają szkoły, które zbiorą największą liczbę głosów oddanych przez internautów w aplikacji mobilnej Empik. Zachęcamy do głosowania.

Poniżej instrukcja.
1. Kliknij w link. https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj
2. W polu „Szukaj” wpisz nazwę miasta - Bełchatów.
3. Kliknij „Zagłosuj” i podaj swój adres e-mail.
4. Na skrzynce pocztowej potwierdź swój głos kliknięciem w wysłany link.

XX Dni Papieskie pod hasłem „TOTUS TUUS”

Z okazji XX Dni Papieskich pod hasłem „TOTUS TUUS” został zorganizowany konkurs dla klas VI-VII pt:. „Jan Paweł II w oczach młodzieży”. W konkursie wzięło udział wielu uczniów, wszystkie prace przybliżyły postać papieża Polaka. Prace nagrodzone zostały wyeksponowane na głównym holu szkoły.
Laureaci konkursu:
1 miejsce - Amelka Wołosz 7c
2 miejsce - Wiktoria Maruszewska 7e
3 miejsce - Anna Majchrzak 7e
Wyróżnienie:
Aleksander Osiński 7e
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

„Mój najpiękniejszy Różaniec”

W październiku odbył się konkurs pt. „Mój najpiękniejszy Różaniec” - praca polegała na własnoręcznym wykonaniu różańca z różnych dostępnych materiałów. W konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych.
Laureaci konkursu:
1 miejsce - Zuzanna Mądrzak 1c
2 miejsce - Julita Jagusiak 1b
3 miejsce - Wiktoria Bereska 1d
Wyróżnienia
1. Franciszek Komór kl 1d
2. Mieszko Kabziński kl 1a
3. Amelia Fiołek kl 1d
4. Norbert Daniłowicz kl 1c
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

" ZBIERAMY KASZTANY DLA KRZYSIA"

Nasza szkoła dołączyła do akcji charytatywnej " ZBIERAMY KASZTANY DLA KRZYSIA" organizowanej przez Leszy Bełchatów - Miłośnicy czystych lasów. Ilość przyniesionych przez uczniów kasztanów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli potrzebującego chłopca oraz jego rodzinę i cieszymy się z dobrych serduszek naszych podopiecznych.
BRAWO WY!!!

Balladyna Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis”. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Para Prezydencka zaprosiła nas wówczas do lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie , a w 2020 wyróżniono dramat J. Słowackiego „Balladyna”. We wrześniu nasza szkoła ponownie włączyła się do organizowanego przedsięwzięcia i w klasach siódmych oraz ósmych na lekcjach języka polskiego czytaliśmy to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Uczniowie wykazali się piękną recytacją, przygotowali stroje i wcielili się w role wybranych postaci. Nie zabrakło również teatralnych scenek, w których podopieczni mogli wykazać się talentem aktorskim. Na godzinach wychowawczych oglądaliśmy prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów dotyczące J. Słowackiego i napisanej przez niego „Balladyny”. Wszystkim zaangażowanym uczniom oraz nauczycielom dziękujemy.Wczoraj, 15 września, u jednej z uczennic naszej szkoły stwierdzono koronawirusa. Na polecenie sanepidu dyrektor pani Maria Łazuga, ustaliła listę osób, które od 7 września miały kontakt z zakażona. Bełchatowski sanepid zdecydował, iż 15 nauczycieli wraz z rodzinami skierowano na kwarantannę. Będą na niej przebywać 10 dni. Natomiast uczniowie klasy, do której uczęszczała uczennica objęci zostali 10-dniową kwarantanną i nauczaniem zdalnym.
Uczniowie pozostałych klas odywają zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Wczoraj szkoła została poddana dekontaminacji. Wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy w szkole dyrektor Maria Łazuga podejmuje po konsultacjach z sanepidem oraz piotrkowską delegaturą Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w związku z wystąpieniem epidemii

- Pobierz

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

- Pobierz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Pierwszego dnia września tradycyjnie odbyło się w naszej szkole rozpoczęcie roku szkolnego. Niestety ze względu na pandemię jego formuła musiała zostać zmieniona. Nie było uroczystego apelu, a jedynie spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, gdzie zostały przekazane najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021.
Wejście uczniów do szkoły odbywało się według wyznaczonego harmonogramu i zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
Dyrektor szkoły skierowała do uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły list z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021, który został odczytany przez wychowawców podczas spotkań klasowych. Życzenia na nowy rok szkolny dla placówki przesłała również Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Mariola Czechowska.
W nowym roku szkolnym, uczniowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z nauką, ale również z przestrzeganiem nowego reżimu sanitarnego.

List Prezydenta Miasta w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021List dyrektora szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021Rok szkolny 2020/2021 to kolejny rok udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. - Pobierz

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. - CzytajKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny - Pobierz